Chapters

Region-1


101

AGRA

102

ALLAHABAD

104

DEHRADUN

105

DELHI

106

GAZIABAD

107

GURGAON

108

HARIDWAR

109

JHANSI

110

KANPUR

111

LUCKNOW

112

MANKAPUR

113

MADHURA

114

NOIDA

115

VARANASI

Region-2


201

DURGAPUR

202

GUWAHATI

203

KOLKATA

204

PATNA

205

SILIGURI

Region-3


301

AHMEDABAD

302

BHOPAL

304

GWALIOR

305

INDORE

306

JABALPUR

307

JAIPUR

308

MHOW

309

RAJKOT

310

SURAT

311

UDAYPUR

312

UJJAIN

313

VADODARA

314

VV NAGAR

Region-4


401

BALASORE

402

BHILAI

404

BOKARO

405

CUTTACK

406

DHANBAD

407

GUNUPUR

409

RAIPUR

410

RANCHI

411

ROURKELA

Region-5


501

BANGALORE

502

HYDERABAD

503

KONERU

504

MYSORE

505

GUNTUR

506

ONGOLE

Region-6


601

AMRAVATHI

603

GOA

604

MUMBAI

605

NAGPUR

606

NASHIK

607

PUNE

608

SOLAPUR

Region-7


702

CHENNAI

704

HOSUR

707

KARAIKUDI

708

KOCHI

711

SALEM

712

SHIVAKASI

713

THANJAVUR

716

VELLORE

Region-8